1.     ร่วมงานกับเรา
  2.     ข่าวสาร STEC
  3.     ดาวน์โหลด
  4.     ติดต่อเรา

25

     

มกราคม
2561

บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561  ตัวแทน คณะผู้บริหาร คุณทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ กรรมการผู้จัดการ  และพนักงาน บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ) ได้เดินทางเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นการสำรองโลหิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์